Dům nebo domov?

Posted under Dům a zahrada On By


Cestování je jednou z nejpříjemnějších činností, kterými se dá trávit volný čas. Cestování má téměř neomezené možnosti. Vždy budou existovat místa, která jste nikdy v životě neviděli, ale která jistě stojí za to je zhlédnout. Není možné procestovat celý svět. Ale je velmi důležité znát svou vlastní rodnou zemi, aby měl člověk pocit domova. Je nutné poznat to, z čeho pochází, co patřilo k jeho předkům, na co může bát právem hrdý a co je celkově chlouba jeho národa. Jen tato může pochopit svou vlastní historii, být uzeměný v tom, k čemu patří, a to co vlastně tvoří jeho vlastní já a jeho podstatu.

dům kuchyně

Takto se člověk nikdy neztratí v tom, co se kolem něj děje. Je schopen odpovídat na přicházející výzvy tak, jak je pro něj a potažmo pro jeho okolí nejlepší. Samozřejmě je nezbytné mít právě všeobecný rozhled, abychom nebyli příliš úzkoprsí a nechovali se jako bychom měli na očích klapky, které nás nutní jít jen a pouze jedním směrem. K tomuto účelu slouží cestování. To nám pomáhá poznávat i krásu okolních populací, přináší nám to nové možnosti a nové zážitky. Na toto všechno ale musíme být připraveni právě tím, že známe svou zemi, historii a identitu, jak už to bylo psáno výše.

rodina

Pokud máme svůj domov rádi, po každém cestování se tak vracíme domů s toužebným očekáváním a hořkosladkým steskem. A tak je to správně. Ukazuje nám to, že máme domov, místo, kde se cítíme bezpečně, že vlastně máme v životě něco, za co můžeme být vděční a, i když to tak mnohdy nevnímáme, že jsme vlastně docela šťastni. Náš dům, náš domov, je něco, na čem musíme pracovat, ale co má význam. Pokud do něj vložíme spoustu své energie, jistě se nám nakonec v jiné formě opět vrátí. Žít život bez domova je velmi nepříjemné a je to stav, ve kterém přes všechny jiné výhody se člověk cítí sám a nešťasten. Proto se vyplatí na svém domově začít pracovat.