Rekonstrukce elektroinstalace v hliníku

Posted under Business On By


Hliníková vedení se v naší zemi začala stavět ve velkém stylu po druhé světové válce. V té době k nám proudil levný zdroj hliníku z Maďarska a nabízelo se poměrně jednoduché a laciné řešení elektroinstalace v bytových domech. Městská sídliště v poválečném socialistickém státě rostla jako houby po dešti a ačkoli bychom měli této stavební činnosti být vděční, zanechala nám po sobě i některé poměrně závažné nedostatky. Jedním z nich byl právě hliníkový vodič. Velmi křehký a lámavý, s omezenou životností, a mnohde s problematickou izolační vrstvou.

elektrická zásuvka

Pro některé z vás může být i překvapivým zjištěním, že v době vzdálené od výstavby sídlišť déle, než půl století, stále v některých bytech jede na plné obrátky spotřeba elektřiny z hliníkových vodičů. Přitom se na některých místech již drolí izolace, kabely se odlamují, a zvláště velmi nebezpečné je povolování šroubových kontaktů v zásuvkách a vypínačích či rozvodných krabicích. Hliník se vyznačuje velkou tepelnou roztažností a neustálým zahříváním po průchodu proudu při odběru a následným ochlazováním se mění jeho objem, čímž se kontakt uvolní a může tu dojít i ke vzniku elektrického oblouku a následného požáru. Proto se také doporučuje, pokud stále máte doma hliníkové vodiče, pravidelně, alespoň dvakrát do roka kontrolovat všechny rozvodné prvky a případně dotahovat kontakty ve svorkách.

rekonstrukce elektro

Ponechat světelný okruh ano či ne

Elektrikáře z Prahy 10 https://www.technologie-budov.cz/elektrikar-praha-10/ můžete požádat o kompletní rekonstrukci celého vedení, anebo jen o částečnou, která se postará o výměnu zásuvkových okruhů. Světelné okruhy mohou být ještě relativně v pořádku vzhledem k nižším odběrům elektřiny. Toto ale zvažte, protože pokud se za tři roky rozhodnete rekonstruovat světla, bude to opět další bourání omítky, frézování drážek, a tím pádem spousta prachu a značný nepořádek.