Likvidujeme v domě staré dveře

Posted under Business On By


Zdědili jste po rodičích starší rodinný dům, který chcete zrenovovat, rekonstruovat a následně obývat? Rekonstrukce interiérů domů může probíhat v různých fázích a rozsahu prací, například bude zapotřebí vyměnit kompletně elektroinstalaci v hliníku za nové měděné vodiče, a provést výměnu rozvodů vody a odpadů, ale také tu můžete narazit na problém, kdy potřebujete provést za rozumnou cenu vybourání kovových zárubní.

moderní dveře

Bourání zárubní a likvidace starých dveří se mohou spojit s odstraněním zděné příčky a vytvořit tak například otevřené, více vzdušné, obyvatelné podkroví. Jestliže se však do toho pustíte sami, mohou vás tu potkat jisté nepříjemnosti. Proč raději tuto práci svěřit odborníkům?

Elektroinstalace – nemůžete jen tak bez přípravy praštit kladivem do zdi, která se pod jeho údery sesype. V první řadě je nutné odpojit elektroinstalaci, a v bourané příčce se mohou nacházet zásuvky a vypínače světelného okruhu. Bude zapotřebí nejprve přivolat elektrikáře.

klika od dveří

Rozvody vody a odpadu – v některých příčkách také vede voda a odpad, na to byste také měli myslet včas a být pozorní ještě před tím, než poprvé zanoříte do omítky břit ručního sekáče.

Fyzicky náročná práce – bourání příček a dveřních zárubní nemůžete svěřit těžké technice, například že by do domu vjel bagr či nakladač a proboural se skrz zdivo, načež by jej následně naložil do odpadového bikranu. Vše se provádí v interiéru a musí se postupovat postupně, opatrně a s ručním jednoduchým nebo elektrickým nářadím. To také obnáší nutnost mít jisté fyzické předpoklady, a každý na tuto práci není stavěný. Nepřipraveného amatéra může rozsah práce zaskočit a takový člověk může i onemocnět.

Sutiny – když se bourá zdivo, je z toho hromada prahu a sutin, měli byste také vědět, kam s nimi. Pokud si ale objednáte bourání příček a zárubní u profesionálů, ti se o odvoz sutin postarají.