Počítačové kurzy

Posted under IT On By


InformaÄní technologie. Znáte? InformaÄní technika je tady od toho, abychom mohli stále vylepÅ¡ovat poÄítaÄe anebo dalších poÄítaÄovou techniku. Také abych se pÅ™iznala, já bych bez poÄítaÄe už být nemohla. Já totiž na poÄítaÄi, pracuji opravdu každý den. Navíc také já mám na poÄítaÄi budík. A jakmile vstanu ráno a probudím se díky poÄítaÄi, tak ti hned si říkám, že zase je tady nový den. Půjdu do práce, ale prvnÄ› vždycky musím sednout k poÄítaÄi a vÄ›novat se trochu informaÄní technologii, protože jsem se zapsala do kurzu informaÄní technologie, jelikož potom také chci nastoupit příští rok na technickou univerzitu. Tak jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdybych mÄ›la tÅ™eba nÄ›jaké znalosti pÅ™edem.

PoÄítaÄ je jako kamarádka.

StejnÄ› budu dÄ›lat nÄ›jaké zkouÅ¡ky, tak by bylo nejlepší, abych mÄ›la tÅ™eba alespoň dva nebo tÅ™i nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy, které se vÄ›nují informaÄních technologii a poÄítaÄům. PÅ™eci nechci, abych u zkouÅ¡ek dopadla opravdu katastrofálnÄ› anebo nebudu riskovat, kdyby mÄ› tam náhodou nevzali, proto je nejlepší, když tÅ™eba máte různé znalosti. NÄ›jaké znalosti. Lepší toho vÄ›dÄ›t více, než co potÅ™ebujete do Å¡koly. Já jsem právÄ› tady taková, že radÄ›ji chci mít více znalostí, než je potÅ™eba, než abych potom nemÄ›la vůbec žádné.

Na poÄítaÄi mám budík.

Navíc mÄ› uÄení baví a také uÄení mi jde rychle do hlavy. Navíc vám také fotografickou paměť, takže tÅ™eba když si nÄ›co dvakrát pÅ™eÄtu, tak si to opravdu perfektnÄ› pamatuji. A to hodnÄ› dobÅ™e. Mnoho lidí mi právÄ› závidí, že mám takto grafickou paměť, protože je to prý opravdu nejlepší paměť, kterou ÄlovÄ›k může mít. Ale abych se vrátila k informaÄní technologii. Mnoho lidí právÄ› si myslí, že informaÄní technologie je opravdu složitá a nároÄná, ale tohle není vůbec žádná pravda, pokud opravdu se o to budete zajímat, tak vám to také půjde. Je logické, že když se ÄlovÄ›k o nÄ›co zajímá a baví ho to a uÄí se to, tak mu jde také uÄení více do hlavy a rychleji se to uÄí.