Vývoj dítěte

Posted under Děti On By


Dnešním tématem je výchova dítěte od 0 měsíců do 18 let. A proto si to rozdělíme do věkových kategorií, abyste si mohli vybrat.

 • 0-6 mÄ›síců
 • 6-12 mÄ›síců
 • 1-3 roky
 • 3-4 roky
 • 4-5 let
 • 5-6 let
 • 6-9 let
 • 9-12 let
 • 12-15 let
 • 15-18 let

miminko

Dítě ve věku 0-6 měsíců:

 • DítÄ› od 0 až 6 mÄ›síců dítÄ›te je závislé na rodiÄích. Respektive hlavnÄ› u maminky, která ho kojí a potÅ™ebuje cítit mateÅ™skou lásku a pouto. V tÄ›chto mÄ›sících dítÄ› vyžaduje krmení, pÅ™ebalování, mazlení. DítÄ› je citlivé a kÅ™ehké. Důležitý zdroj poskytnout miminku veÅ¡kerou maximální lásku, podporu a péÄi.

Dítě ve věku 6-12 měsíců:

 • BÄ›hem tÄ›chto mÄ›síců dítÄ› zaÄíná objevovat svÄ›t kolem sebe. DítÄ› se uÄí lézt, mluvit a chodit. Bylo by vhodné dítÄ›ti s tímto pomoci a uskuteÄnit takový prostor.
 • POZOR! DítÄ› zaÄíná objevovat a zkouÅ¡et nové vÄ›ci. Tudíž pozor na zásuvky a malé pÅ™edmÄ›ty, které by mohlo spolknout.

miminko

Dítě ve věku 1-3 roky:

 • V tomto vÄ›ku dítÄ› zaÄíná být více samostatné. UÄí se chodit na noÄník, oblékat se a jíst samo. Bylo by super toto dítÄ›ti uskuteÄnit, aby se snažilo samo a nepotÅ™ebovalo maminku. DítÄ›ti samozÅ™ejmÄ› musíme uÄit základní sociální dovednosti. Respekt, hodný, starostlivý a další dovednosti.

Dítě ve věku 3-4 roky:

 • DítÄ› zaÄíná chodit do Å¡kolky. Tohle období je pro dítÄ› velmi důležité, a to hlavnÄ› z důvodu emocionálního vývoje. UÄí se navazovat vztahy s jinými a cizími dÄ›tmi Äi lidmi.

Dítě ve věku 4-5 let:

 • DítÄ› se zaÄíná více rozvíjet. UÄí se psát, Äíst Äi poÄítat. Můžeme dítÄ›ti pomoc tím, že se to budeme uÄit hrou.

Dítě ve věku 5-6 let:

 • V této fázi dítÄ› zaÄíná chodit do Å¡koly. Tento moment je důležitý snad pro dítÄ›, tak i pro dospÄ›lé. Proto tady pro dÄ›ti buÄte, aby se necítilo samo.

Dítě ve věku 6-9 let:

 • V tomto vÄ›ku se dítÄ› uÄí Å™eÅ¡it problémy, rozhodování, samostatnost Äi navazovat vztahy s vrstevníky.

Dítě ve věku 9-12 let:

 • DítÄ› se uÄí myÅ¡lení a logickému rozhodování. Bylo by vhodné uÄit dítÄ›, jak ovládat stres.

Dítě ve věku 12-15 let:

 • V tomto vÄ›ku dítÄ›te bude probíhat puberta, kterou si proÅ¡el snad každý z nás. A proto by bylo vhodné dítÄ›ti více naslouchat a komunikovat.

Dítě ve věku 15-18 let:

 • BÄ›hem tohoto vÄ›ku dítÄ› dospívá. Tento vÄ›k je důležitý, protože se blíží moment úplnému osamostatnÄ›ní.