Jak překvapit svého partnera znovu a znovu – Zkuste něco milého a netradičního!

Posted under Láska On By


NÄ›kdy je důležité umÄ›t se ve vztahu pÅ™ekvapovat. Chcete pÅ™ipravit nÄ›co milého pro svého partnera? Nemusíte Äekat jen na Valentýna nebo výroÄí. 

Jak pÅ™ekvapit svého partnera znovu a znovu – Zkuste nÄ›co milého a netradiÄního! 

VýroÄí vztahu nebo tÅ™eba svátek vÅ¡ech zamilovaných Valentýn, to jsou události, které si žádají nÄ›jakou menší oslavu nebo dárek pro naÅ¡e partnery. Zatímco muži ženÄ› nejÄastÄ›ji pÅ™inesou pÄ›knou kytici, ženy bývají o nÄ›co originálnÄ›jší. Jenže i nápady nÄ›kdo dojdou, nÄ›kdy dojde i síla nebo chuÅ¥ nÄ›co vymýšlet nebo chystat. Ale právÄ› maliÄkosti, malé pozornosti nebo tÅ™eba dobrá spoleÄná veÄeÅ™e, umí udÄ›lat divy. Jak pÅ™ekvapit partnera a mít tak možnost s ním strávit nÄ›jakou hezkou chvilku? 

šťastná žena

Když dárek, tak originální

Pokud chcete svého partnera potěšit dárkem, zkuste hledat nÄ›co zábavného, nÄ›co co si můžete užít oba dva a prostÄ› se tomu tÅ™eba jen budete smát. SkvÄ›lé jsou například deskové hry pro páry, mohou mít i lehce erotický podtext. Je to dárek, který potěší muže, ale zároveň budete mít možnost užít si to oba dva. Dají se pořídit i hravé stírací losy pro páry nebo karetní hry. Strávíte tak kus příjemného veÄera, budete se bavit a hlavnÄ› budete spolu. K tomu můžete pÅ™ipravit menší obÄerstvení, dát si nÄ›co dobrého k pití a vÅ¡echny starosti tak hodíte za hlavu. Budete prostÄ› jen ve dvou. 

zamilovaný vzkaz

Zavzpomínejte si 

BÄ›hem spoleÄného veÄera můžete pÅ™ekvapit svého partnera i tím, že mu vytvoříte tÅ™eba zajímavou koláž ze spoleÄných fotek. Můžete tak spoleÄnÄ› i zavzpomínat na své zaÄátky, nebo na to, kde jste spoleÄnÄ› byli na dovolené Äi výletÄ›. A skvÄ›lým dárkem bude i to, že se vydáte nÄ›kam na zajímavé místo, kde si můžete užít romantiku tÅ™eba ve wellness zónÄ› nebo pÅ™i spoleÄných masážích. Čím více spoleÄného Äasu spolu strávíte, tím lépe vám vztah bude fungovat i nadále. Nebojte se také vracet se na místa, kde vám spoleÄnÄ› hezky už bylo. 

I ženy mohou pro své muže dÄ›lat pÅ™ekvapení, tÅ™eba poslat jim do práce nÄ›co dobrého na zub nebo pÅ™ipravit skvÄ›lou snídani nebo obÄ›d s veselým vzkazem, který zpříjemní den urÄitÄ› každému.