Nechcete děti zatěžovat řečmi o penězích? Začněte s tím co nejdříve, je to nejlepší, co můžete udělat!

Posted under Peníze On By


I malé dÄ›ti by mÄ›ly vÄ›dÄ›t, co jsou peníze a k Äemu slouží. Je důležité se s dÄ›tmi bavit o tom, jak fungují. Víte, kdy zaÄít? Kdy s dÄ›tmi peníze zaÄít probírat? 

Nechcete dÄ›ti zatěžovat Å™eÄmi o penÄ›zích? ZaÄnÄ›te s tím co nejdříve, je to nejlepší, co můžete udÄ›lat! 

RodiÄe Äasto nechtÄ›jí své dÄ›ti zatahovat do vÄ›cí dospÄ›lých, což je samozÅ™ejmÄ› v pořádku, co se týÄe ale penÄ›z a finanÄní gramotnosti, je tÅ™eba tohle téma zaÄít otevírat i pÅ™ed malými dÄ›tmi. PostupnÄ› a po malých krůÄcích je potÅ™eba dÄ›tem vysvÄ›tlovat, jak peníze fungují, kde se dají získat a hlavnÄ›, jak moc je důležité s nimi umÄ›t hospodaÅ™it. Už dÄ›ti ve Å¡kolce musí vÄ›dÄ›t, proÄ chodíte do práce, a že vÄ›ci, které doma máte, jste museli koupit za peníze, které jste vydÄ›lali v práci. V dobÄ›, kdy jsou peníze hodnÄ› diskutovaným tématem a v dobÄ›, kdy je téměř každá domácnost zatížená dluhy, je to opravdu zapotÅ™ebí. Neberte to tak na lehkou váhu a nemyslete si, že právÄ› vaÅ¡e dÄ›ti jsou na to jeÅ¡tÄ› malé. 

plechové kasiÄky

Kapesné? Nejlepší nápad! 

I malé dÄ›ti, které chodí jeÅ¡tÄ› do Å¡kolky, dostávají Äas od Äasu od babiÄek nebo jiných rodinných přísluÅ¡níků penízky do kasiÄky. A to je skvÄ›lý zaÄátek toho, jak můžete dÄ›ti zaÄít uÄit finanÄní gramotnosti. DÄ›ti by si tyto peníze mÄ›ly ukládat do vlastní kasiÄky, od první třídy se k tomu může pÅ™idat kapesné, které dÄ›ti dostanou pravidelnÄ›. VÅ¡echny peníze by si dítÄ› mÄ›lo odkládat a vy urÄete na co, by je mohlo využívat. NÄ›co kupujte vy, ale na nÄ›co nuÅ¥te dítÄ›, aby si Å¡etÅ™ilo. ZpoÄátku je to ideální cesta, jak dítÄ› pomalu seznamovat s tím, jak kolobÄ›h vydÄ›lávání a utrácení penÄ›z vlastnÄ› funguje. 

prasátko na peníze

Zkuste to na příkladech 

VždyÅ¥ i pro dÄ›ti jsou skvÄ›lými hraÄkami malé pokladny, dÄ›ti si rády hrají na obchod, dÄ›ti mohou mít své vlastní papírové peníze na hraní. PrávÄ› hrou ale i nejrůznÄ›jšími příklady můžete dÄ›tem ukázat, jak to funguje, jak funguje vydÄ›lávání penÄ›z, obchod a jejich utrácení, mluvte s dÄ›tmi o tom, co vÅ¡echno vy sami musíte z penÄ›z, které máte na výplatu koupit a zaplatit. DÄ›ti jsou zvídavé a i velmi chápavé, na nejrůznÄ›jších příkladech můžete i tÄ›m nejmenším dÄ›tem mnohé vysvÄ›tlit. 

A pamatujte si, že Äím dřív s tím zaÄnete, tím lépe. Je to důležité pro fungování dÄ›tí v dospÄ›losti a můžete je tak ochránit pÅ™ed tím, že nebudou umÄ›t hospodaÅ™it s penÄ›zi.